Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Khắc Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:23' 06-12-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
1. Tìm tỉ số phần trăm của 5,4 và 2,5
5,4 : 2,5 = 2,16 = 216 %
Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm như sau :
- Tìm thương của 2 số đó.
- Nhân thuong đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.
4. Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?
Bài giải :
Số cây lớp 5A trồng được là :
180 x 45 : 100 = 81 (cây)
Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là :
180 - 81 = 99 (cây)
Đáp số : 99 cây.
4. Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?
Bài giải :
Tỉ số phần trăm số cây mà lớp 5A còn phải trồng theo dự định là :
100% - 45% = 55%
Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là :
180 x 55 : 100 = 99 (cây)
Đáp số : 99 cây.
* Trò chơi : Phỏng vấn
1. Bạn hãy nêu lại cách cộng số đo thời gian ?
+ Khi viết số đo thời gian này dưới số đo thời gian kia thì các số cùng một loại đơn vị đo phải thẳng c?t với nhau và cộng từng c?t như với phép cộng số tự nhiên.
+ Sau khi được kết quả, một số đo có đơn vị thấp hơn có thể đổi thành đơn vị cao hơn liền kề nó nhưng phải dựa vào bảng đơn vị đo thời gian.
* Trò chơi : Phỏng vấn
2. Bạn hãy nêu lại cách trừ số đo thời gian ?
+ Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta cần chuyển đổi 1 đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường.
1. Tính :
a)
12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút
14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút
b)
5,4 giờ + 11,2 giờ
20,4 giờ - 12,8 giờ
1. Tính :
a)
12 giờ 24 phút
3 giờ 18 phút
+
15 giờ 42 phút
14 giờ 26 phút
5 giờ 42 phút
-
đổi thành
13 giờ 86 phút
5 giờ 42 phút
-
8 giờ 44 phút
1. Tính :
b)
5,4 giờ
11,2 giờ
+
16,6 giờ
20,4 giờ
12,8 giờ
-
7,6 giờ
2. Tính :
a)
8 phút 54 giây x 2
38 phút 18 giây : 6
b)
4,2 giờ x 2
37,2 phút : 3
2. Tính :
a)
8 phút 54 giây
38 phút 18 giây
x
2
16 phút 108 giây
= 17 phút 48 giây
6
2 phút = 120 giây
6 phút 23 giây
138 giây
18
0
2. Tính :
b)
4,2 giờ
37,2 phút
x
2
8,4 giờ
3
07
12
0
12,4 phút
3. Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10 km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?
* Tóm tắt :
- Quãng đường : 18km
- Vận tốc : 10 km/giờ
- Thời gian : ? giờ
Thời gian người đi xe đạp đã đi là :
18 : 10 = 1,8 ( giờ )
= 1 giờ 48 phút
Đáp số : 1 giờ 48 phút.
Bài giải
4. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.
* Tóm tắt :
Hà Nội
Hải Phòng
nghỉ 25 phút
6 giờ 15 phút
8 giờ 56 phút
? km
Vận tốc : 45 km/giờ
KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ
VUI, KHOÛE, HAÏNH PHUÙC !
CHUÙC CAÙC EM
CHAÊM, NGOAN, HOÏC GIOÛI !
 
Gửi ý kiến